פינוי דירה ותכולה אחריות ללקוח ואחריות סביבתית

פינוי דירה ותכולה נדרש לכולנו מדי פעם, אם מדובר בפינוי חלקי או בפינוי מלא, ובמגוון נסיבות אם כתוצאה מהאגרנות שלנו ביומיום ואם לאחר מעבר דירה, כניסה לדירה חדשה, נכס שקנינו וידע שנים של הזנחה, דירה שירשנו, מקלט שהפך מחסן, ומחסן שגדוש והפך לא תיפקודי, ועוד. פינוי תכולה מביא איתו שיפור באיכות החיים, כאילו מה שצר לנו נעלם ועתה אנו חופשיים ובתוכנו נפתח מרחב כמו המרחב הפיזי שהפינוי פתח לנו.

פינוי דירה ותכולה מסדר לנו מרחב חדש, אך מה קורה עם התכולה המפונה?- כחלק מהאחריות שלנו אסור לנו להפקיר את האחריות שלנו לתכולה המפונה, לכן חשוב מאד לדאוג שחלק התכולה המתכלה יגיע אל אתרי הטמנת פסולת מורשים, בעוד החלק שניתן למחזר יגיע אל אתרי מיחזור, לדוגמא אם אנו מפנים שלד רכב אז יש חשיבות במסירתו למרכז למיחזור מתכות, זו חשיבות סביבתית, לנו ולקהילה בה אנו חיים, פסולת שמושלכת באתרי פסולת לא חוקיים מסכנת את הסביבה, מכערת את הנוף, ומהווה עדות לקוצר ראייה וחוסר התחשבות. ציוד מיושן אך תקין ניתן להעביר אל עמותות חסדים, לשימושו של מי שנזקק, ולעיתים עולה האפשרות לקניית הציוד על ידי חברת פינוי הדירה ותכולה, לא כול חברה נוהגת כך וכדאי לברר זאת בהתחלה.

שיקולי עלות

עלות פינוי דירה ותכולה