פינוי דירה- היום שאחרי בית המשפט

פינוי דירה יכול להיות סיפור בהחלט לא פשוט אך אפשרי, במיוחד כיום. בדרך כלל, תחילתה של מערכת היחסים בין משכיר לשוכר הינה יפה- המשכיר אמנם דורש ערבויות אך נקודת המוצא היא אמון הדדי. המשכיר מאמין כי השוכר מעוניין לשכור ממנו נכס למטרות מגורים או תעסוקה וכי הוא יעשה שימוש סביר בנכס וישלם במועד את דמי השכירות כמו גם את כל החשבונות הנלווים. השוכר בטוח כי בעל הבית משכיר לו נכס במצב סביר ואף טוב וכי יטפל בכל ליקוי שיתגלה ויהיה זמין בכל עת. בכל נקודת זמן לאורך חיי החוזה והשכירות יכול לגלות מי מין הצדדים כי הוא אינו מרוצה מהאופן בו הצד השני מקיים את החוזה. הבעיה מתחילה כאשר שוכר מסרב לבצע פינוי דירה או נכס כאשר הוא ביצע הפרה יסודית של החוזה כך שהצד השני יכול לסיימו.

פינוי דירה- בבית המשפט

פינוי דירה באופן חוקי באמצעות פנייה לבית המשפט היא אפיק שנעשה אפשרי הודות לרפורמות שהתבצעו בשנים האחרונות, אשר מטרתן להבטיח את זכויות בעלי הנכס אל מול השוכרים, נושא שהיה בעייתי בעבר בשל חוק הגנת הדייר. כעת, אין להסס מלפנות לבית המשפט כאשר בוצעה הפרה של החוזה ויש לפנות את השוכר וכדאי להקדים בכך. פינוי דירות באמצעות הליך משפטי מקובל כיום כאפיק שמניב תוצאות.

כעת בידיי צו פינוי, אך השוכר מסרב להתפנות.. מה עושים?

למעשה, פינוי דירות בצו בית משפט הוא הליך משפטי וחוקי לכל דבר ועניין, כך שניתן להפעיל שורה של צעדים חוקיים לצורך הוצאתו לפועל. ראשית, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום הנכס על מנת לדאוג להליכים בפועל אשר יסייעו בהוצאת השוכר מן הנכס, כולל התערבות משטרתית. שנית, ניתן במקביל להגיש תביעה משפטית נוספת בגין כל הוצאה נוספת שנגרמה לכם בעת הליך פינוי דירה- לרבות דמי שכירות שהפסדתם, נזקים מכל סוג שנגרמו במהלך הפינוי או בעת שהיית השוכר בנכס לנכס או למשכיר עצמו. כיום גם לבעלי נכסים ישנה דרך להגן על עצמם ולהבטיח שזכות הדייר לא תעלה על זכותם על הנכס.